6W sobotę 15 stycznia uczestniczyłem w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jarocinie.

Wybrano nowe władze Prezesem został Druh Eugeniusz Tyrakowski.

 

 

 

 

6 6 6