6

 1 lutego we wtorek udałem się na północ wielkopolski, gdzie odwiedziłem powiat chodzieski.

W Chodzieży uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Chodzieży. Spotkanie było poświęcone trudnej sytuacji w polskim rolnictwie, udział wzięli również samorządowcy z powiatu chodzieskiego. Następnie w Urzędzie Miasta Chodzieży rozmawiałem na temat Lokalnej Grupy działania, zasad składania wniosków i korzyści płynących z pozyskanych środków w ramach naborów organizowanych przez LGD.
Gościłem również w Budzyniu, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej w powiecie chodzieskim Jadłodzielni. Zadanie zostało dofinansowane z Budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotą ponad 15,5 tys. zł. Wizytowałem także zadanie zrealizowane w ramach budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sokołowie Budzyńskim. Wsparcie Samorządu tej inwestycji wyniosło 202 tys. zł. Odwiedziłem również Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą nr 1 w Studźcach oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu. Podczas wizyty obecni byli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz radny powiatu chodzieskiego Tomasz Kaczuba. 

6 6 6 6