68 lutego odwiedziłem Gminę Wągrowiec, gdzie wziąłem udział w konferencji, której tematem przewodnim były środki pomocowe w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" rozdysponowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia "Dolina Wełny".

W spotkaniu uczestniczyli Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, Prezes Stowarzyszenia "Dolina Wełny" Janusz Woźniak, Zastępca Wójta Gminy Wągrowiec Jerzy Łukaszczyk oraz Sekretarz Powiatu Wągrowieckiego Radosław Kubisz. Ponadto spotkanie było okazją do wizytowania inwestycji zrealizowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przebudowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Potulice – Żelice. Udaliśmy się również na przebudowaną ze środków PROW 2014-2020 drogę gminną w miejscowości Rudnicze.

6 6 6