6W poniedziałek 7 marca udałem się do Gminy Kazimierz Biskupi, w powiecie konińskim, gdzie na zaproszenie Wójta Gminy Grzegorza Maciejewskiego uczestniczyłem w otwarciu nowego odcinka drogi w miejscowości Tokarki.

Inwestycja została realizowana przez gminę przy wsparciu środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Odnowiony został ponad kilometrowy odcinek drogi. W ramach tego działania zrealizowane były także inwestycje w Daninowie i Kozarzewie. W uroczystości uczestniczył również starosta koniński Stanisław Bielik.

6 6 6