67 marca w poniedziałek odwiedziłem Gminę Wierzbinek w powiecie konińskim.

Razem z Wójtem Gminy Pawłem Szczepankiewiczem oraz Starostą Konińskim Stanisławem Bielikiem dokonaliśmy uroczystego otwarcia drogi wraz z parkingiem w Zakrzewku. Inwestycja była dofinansowana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu ochrony gruntów rolnych. W Łysku natomiast uroczyście otworzyliśmy siłownię zewnętrzną, która również uzyskała wsparcie finansowe budżetu Województwa Wielkopolskiego.

6 6 6