6W piątek 25 marca odwiedziłem Gminę Osieczna, w powiecie leszczyńskim.

Celem wizyty było podpisanie umowy z Burmistrzem Stanisławem Glapiakiem na realizację zadania pt. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”. Dofinansowanie zadania pochodzące z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 200 tys. zł. Zadanie obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej w celu poprawy stanu istniejącej infrastruktury turystycznego- rekreacyjnej. Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłosiła Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. W uroczystości brała udział również Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk.
Operacja będzie realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 6 6 66