6W czwartek 31 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie inauguracyjne wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, któremu mam zaszczyt przewodniczyć.

Zespół powołany został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i skupia 26 osób reprezentujących samorząd województwa, środowiska naukowe, lokalne grupy działania, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Spotkania Zespołu będą odbywać się cyklicznie, ich głównym celem będzie ułatwienie wymiany wiedzy i współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Lokalnymi Grupami Działania, monitorowanie postępów we wdrażaniu strategii, które opracują LGD i opracowywanie propozycji rozwiązań usprawniających wsparcie rozwoju lokalnego.

6 6 6