631 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisałem umowę z Towarzystwem Miłośników Krajenki.

Towarzystwo reprezentowali Prezes Zarządu Elżbieta Żujew i Sekretarz Iwona Wiśniewska. Umowa dotyczy dofinansowania zadania „Budowa pumptrucku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajence” Kwota wsparcia wynosi ponad 113 tys. zł. Celem projektu jest budowa toru do jazdy typu pumptruck w Krajence. Poprawa atrakcyjności całego obszaru LSR poprzez utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W spotkaniu uczestniczył również Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.
Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

6 6