61 kwietnia podczas spotkania Starostwie Powiatowym w Kaliszu przedstawiciele dwóch OSP z - OSP Stara Kakawa i OSP Zakrzyn wraz z włodarzami poszczególnych gmin - Godziesze Wielkie i Lisków, podpisali umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OSP w Starej Kakawie otrzymało ponad 66 tys. zł. dofinansowania na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz klimatyzatorów w budynku OSP w Starej Kakawie wpływający na poprawę warunków realizacji zadań w zakresie kultury”. Z kolei OSP w Zakrzynie otrzymało wsparcie w kwocie niespełna 105 tys. zł. na projekt „Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn”.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadziło Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni. Operacje będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

6 6 6