63 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego Im. Generała Stanisława Taczaka.

Udział w zjeździe wzięli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski. Podsumowana została pięcioletnia kadencja. Wybrano nowe władze. Ponownie Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został Eugeniusz Grzeszczak, mi natomiast przypadł zaszczyt ponownego wyboru na funkcję Wiceprezesa. Ważnym punktem wydarzenia było wręczenie odznak honorowych „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego” 8 druhom z Wielkopolski, którzy swoja postawą i zaangażowaniem w sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej przyczyniają się do jej rozwoju.

6 6 6 6