6W poniedziałek 4 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, w powiecie ostrowskim podpisałem umowy z Włodarzami gmin z powiatu ostrowskiego.

Umowy dotyczą udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Gminy: Odolanów, Ostrów Wlkp., Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie otrzymają dofinansowanie na budowę lub przebudowę dróg dojazdowe do pól. Łączna kwota pomocy na ten cel wynosi niespełna 682 tys. zł.

6 6 6 6 6