6W Urzędzie Gminy Turek 15 kwietnia br. podpisałem umowy na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

W spotkaniu wzięli udział włodarze Gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek i Władysławów, które otrzymały wsparcie o wartości prawie 1 mln zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę i budowę dróg dojazdowych do pól. Gminy Dobra, Kawęczyn, Malanów i Turek otrzymają łącznie niespełna 65 tys. zł dofinansowania na zakup sadzonek drzew miododajnych. Z kolei powiat turecki otrzyma 60 tys. zł na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, umowę podpisałem z Starostą Tureckim Dariuszem Kałużnym.

6 6 6 6 6 6 6 6