6Gminy Kołaczkowo, Nekla, Pyzdry i Września otrzymają łącznie ponad 430 tys. zł w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych.

15 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września podpisałem umowy z Włodarzami Gmin z powiatu wrzesińskiego na ten cel. Środki pochodzą z Budżetu Województwa Wielkopolskiego i są przeznaczone na przebudowę i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach dofinasowania zakupu sadzonek drzew miododajnych Gminy Kołaczkowo, Miłosław i Nekla otrzymają razem przeszło 45 tys. zł dotacji. Ponadto Gminy Miłosław i Pyzdry uzyskały po 60 tys. zł dofinansowania na renowację zbiorników wodnych małej retencji.

6 6 6 6 6