6W czwartek 26 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach realizacji zadania pt. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”.

W bieżącym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z budżetu Województwa 2 mln zł na zakup pokarmów pszczelich – past i ciast. Sektor pszczelarski od 2018 roku otrzymał łącznie 10 mln zł z budżetu Województwa na realizację programów wsparcia tego wyjątkowego sektora. Ponadto samorządy lokalne otrzymują dotacje na zakup sadzonek drzew miododajnych, które również przyczyniają się do poprawy dobrostanu pszczół zapewniając bazę pokarmową. W tym roku zaplanowano także realizację projektu tworzenia pasiek edukacyjnych na terenie naszego województwa.

6 6 6 6 6 6