6W piątek 27 maja w Bursie Szkolnej im. Janusza Korczaka w Kaliszu, podpisałem umowę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu na dofinansowanie projektu „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparcie na realizację zadania wynosi ponad 350 tys. zł. Celem głównym projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia oraz szkolenia zawodowego w CKZiU w Kaliszu do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji u 32 uczniów, 22 nauczycieli oraz 1 doradcy zawodowego. Projekt jest odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy. Umowę podpisałem z Dyrektorem Centrum Marcinem Szymczakiem.

6 6