63 czerwca w piątek, w Szkole Podstawowej w Opatówku, w powiecie kaliskim podpisałem umowę na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Opatówku”.

Wartość dofinansowania wynosi ponad 66 tys. zł. Celem projektu jest udostępnienie zmodernizowanego, doposażonego i ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego dla społeczności lokalnej. Umowę podpisałem z Burmistrzem Opatówka Sebastianem Wardęckim.

6 6