66 czerwca Kępińskim Ośrodku Kultury w Kępnie podpisałem umowy w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego z programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

7 gmin z powiatu kępińskiego otrzymało wsparcie w wysokości ponad 430 tys. zł na realizację 9 projektów dofinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania podpisałem umowę z Gminą Trzcinica na dofinansowanie zadania „Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych Gminy Trzcinica”. Wsparcie projektu wynosi ponad 53 tys. zł i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa istniejącej bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica.

Ponadto zawarłem umowę z gminą Rychtal w ramach dofinansowania zadania „Budowa strefy rekreacji w miejscowości Krzyżowniki”. Wsparcie w ramach PROW wynosi blisko 43 tys. zł. Celem operacji jest kształtowanie obszarów dla potrzeb mieszkańców wspierające kontakty społeczne dające możliwość spotkań mieszkańcom miejscowości Krzyżowniki.

6 6