6We wtorek 21 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr 6/2022 na wybór operacji realizowanych w 2022 r.

w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Podpisanych zostało 26 umów na realizację zadań o łącznej wartości ponad 850 tys. zł. Projekty zgłoszone w ramach naboru przez samorządy lokalne, ośrodki dydaktyczne, organizacje i firmy dotyczyły działań i przedsięwzięć w obszarze ochrony klimatu i środowiska, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich uproszczenia łańcuchów dostaw, upowszechnienia tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi oraz rozwoju lokalnego.

6 6 6 6 6 6