66 lipca w środę, w Grabowie nad Prosną, w powiecie ostrzeszowskim podpisałem umowy z Włodarzami Gmin Czajków Henrykiem Plichtą oraz Grabowa nad Prosną Maksymilianem Ptakiem na dofinansowanie zadań „Przebudowa nawierzchni bezpiecznej na terenie placu przy Zespole Szkół w Czajkowie” i „Przebudowa strefy rekreacji w Grabowie nad Prosną oraz budowa strefy rekreacji w Zawadach”.

Każde z zadań otrzymało wsparcie w wysokości 74 434 zł. Umowy zawarto w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW 2014-2020). Nabór wniosków przeprowadziła Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania.
Ponadto wizytowałem inwestycje realizowaną w Bobrownikach. Wybudowany został nowy most, łączący Bobrowniki z Kopciem. Środki na ten cel w wysokości 1,2 mln zł przekazał Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

6 6 6 6 6 6 6