68 lipca w piątek, w Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu, w powiecie konińskim miałem przyjemność podpisać umowy w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Konkursu organizowanego z programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Gminy, Rychwał, Skulsk, Golina, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Sompolno i Grodziec otrzymały dotację o łącznej wartości niespełna 450 tys. zł na realizację 11 projektów w ramach konkursu. W spotkaniu uczestniczyli Włodarze Gmin, Sołtysi oraz liderzy grup odnowy wsi, których projekty otrzymały dofinansowanie.


Ponadto zawarłem umowy z Gminami Golina i Grodziec na dofinasowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Grodziec otrzyma ponad 58 tys. zł, natomiast Gmina Golina otrzyma ponad 117 tys. zł Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW 2014-2020) przeprowadziło Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

6 6 6 6   6 6