1W poniedziałek 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu zostały podpisane umowy na realizację projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” zawartych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Umowy podpisali m.in. włodarze wielkopolskich gmin oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Szczegóły podpisanych umów:

1. Gmina Czarnków, Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie, 75 267, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD, Zastępca Wójta Monika Piotrowska, Skarbnik Magdalena Mendyk
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Młynkowie, Strażacy ratują, strażacy budują – przebudowa placu rekreacyjnego w Młynkowie, 96 475, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD, Prezes Kazimierz Ima, Skarbnik Szymon Kubiak
3. Gmina Trzcianka, Budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na działce nr 83/5, 42 657, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD, Burmistrz Krzysztof Czarnecki, Skarbnik Joanna Zieńko
4. Gmina Trzcianka, Budowa placu rekreacyjnego w Białej na działce nr 789, 45 953, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD
5. Gmina Trzcianka, Budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na działce nr 36/6, 45 953, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD
6. Gmina Trzcianka, Budowa parku sportowego (urządzeń do kalisteniki / street workoutu) na działce nr 2663/11, 35 095, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD
7. Gmina Trzcianka, Budowa placu rekreacyjnego w Przyłękach na działce nr 166/6, 49 437, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD
8. Gmina Miejska Sulmierzyce, Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza w Sulmierzycach, 82 517, LGD Okno Południowej Wielkopolski, Burmistrz Dariusz Dębicki, Skarbnik  Urszula Juraszyn
9. GRANT LGD Unia Nadwarciańska, Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, 194 012, Prezes Anita Kubicka, Wiceprezes Iwona Suszka
10. Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi”, Zostaw Facebook, czas ucieka! Skatepark już na Ciebie czeka - budowa placu zabaw - skateparku - obiektu małej architektury w Chełście, 123 597, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD, Prezes Aneta Helwich, Członek Zarządu Halina Rychlik
 
 
Oraz PO Rybactwo i Morze:
11. Gmina Kiszkowo, Urządzenie kąpieliska gminnego nad jeziorem Rybno Wielkie” wraz z wykonaniem infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, 44 138, LGR 7 Ryb, Wójt Tadeusz Bąkowski, Skarbnik Teresa Występska
12. Gmina Wągrowiec, Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec, 300 000, LGR 7 Ryb, Wójt Przemysław Majchrzak, Skarbnik Dorota Knopczyńska
13. Gmina Skoki, Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności, 112 500, LGR 7 Ryb, Burmistrz Tadeusz Kłos, Skarbnik Aleksandra Kamińska

To pierwsze umowy o dofinansowanie zawarte w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Gminy realizują swoje inwestycje w ramach celu jakim jest Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.