11 marca 2018r. w Kobylej Górze wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem wzięliśmy udział w uroczystości otwarcia przedszkola po gruntownej przebudowie.

Projekt został dofinansowany współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dotacji wyniosła prawie milion złotych.

W uroczystości udział wziął również m.in. Mikołaj Grzyb - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

1 1 1