1Na poniedziałkowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 28 stycznia przyjęliśmy uchwałę budżetową na rok 2019.

Tegoroczny budżet jest rekordowy. W 2019 roku wydatki województwa wyniosą 1,969 miliarda złotych. Najwięcej, 48,4%, czyli 953,7 mln złotych przeznaczonych zostanie na transport.

Ochrona zdrowia i polityka społeczna pochłoną 367,8 zł, natomiast kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147,1 mln zł. Budżet po raz kolejny oceniany jest jako proinwestycyjny.

1 1