115 kwietnia w Urzędzie Gminy Malanów podpisałem umowę z włodarzem i skarbnikiem gminy na realizację projektu z PROW na lata 2014-2020 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Celestynach”. Przyznana kwota dotacji wynosi 388 833 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to 611 084,58 zł.

Serdecznie gratuluję!