1Również w poniedziałek 15 kwietnia 2019r. w Urzędzie Gminy Malanów podpisałem umowy na budowę dróg dojazdowych do pól na terenie Powiatu Tureckiego.

Beneficjentami tych środków są Gminy: Brudzew,Dobra,Kawęczyn,Malanów,Przykona,Tuliszków,Turek i Władysławów. Suma dotacji dla wszystkich wymienionych Gmin wyniosła ponad milion złotych.

Z Gminą Malanów zawarłem także umowę na zakup sadzonek drzew miododajnych na kwotę 20 tysięcy złotych.