1W środę 24 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach w Powiecie Ostrowskim wziąłem udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie budowy zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna”.