1W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu miało miejsce uroczyste przekazanie umowy dotyczącej realizacji II edycji programu „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.

Kwota wsparcia przeznaczona na realizację celu w tym roku to 2 mln zł. Ubiegłoroczna edycja programu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem pszczelarzy z całej wielkopolski. W programie wzięło udział ponad 4000 pasiek z terenu województwa.
Świadczy to o konieczności dalszego wpierania tego wyjątkowego sektora rolniczego.
1111