115 lipca 2019 r. podczas X Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził przydział dodatkowych środków dla lokalnych samorządów w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacja i poprawą jakości gruntów rolnych.


W tym roku przeznaczone zostanie ponad 10 mln zł na budowę dróg dojazdowych do pól. Wyznaczona kwota pomocy trafi do 105 gmin Wielkopolski.
Dzięki dodatkowemu wsparciu w wielu gminach zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa rolników poruszających się po drogach sprzętem rolniczym jak i innych współużytkowników dróg.

 

11