126 sierpnia w Zespole Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umowy w ramach projektu pod nazwą "Zawody techniczne - trafny wybór" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego wartość wynosi blisko 2 mln złotych.

Projekt jest realizowany razem z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, którego celem jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, uczniów, a także instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Dodatkowo projekt zakłada także doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, starając się przybliżyć rzeczywiste warunki pracy w danym zawodzie.
Ponad 1,7 mln zł stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którym zarządza Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozostała część kwoty pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

1111