128 sierpnia 2019 r. udałem się do powiatów jarocińskiego, pleszewskiego, kaliskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego celem podpisania umów dotyczących wsparcia finansowego udzielanego Spółkom Wodnym.

Umowy zostały podpisane z 27 Spółkami Wodnymi celem wsparcia finansowego prowadzonych działań.
Dotacje, które zostały przyznane spółkom w poszczególnych powiatach wyniosły:

- powiat jarociński blisko 30 tyś zł,
- powiat pleszewski niespełna 60 tyś zł,
- powiat kaliski ponad 130 tyś zł,
- powiat ostrzeszowski ponad 30 tyś zł,
- powiat kępiński blisko 110 tyś zł.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2009 roku udziela wsparcia finansowego na realizację zadań prowadzonych przez Spółki Wodne. Ze względu na duże potrzeby, od 2016 roku kwota na ten cel została zwiększona i wynosi 2 mln zł. rocznie.

11111