131 sierpnia 2019 roku wziąłem udział w organizowanym już po raz trzeci Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie.

To wyjątkowe wydarzenie pokazuje jak wielokulturowym miastem jest Kępno. Impreza przypomina bogatą historię miasta i jego mieszkańców.
Program festiwalu był wypełniony licznymi spektaklami, koncertami, projekcjami filmów, warsztatami oraz grami i zabawami skierowanymi dla najmłodszych uczestników wydarzenia.
Była to doskonała okazja do zaprezentowania różnych tradycji, spotkania się przedstawicieli różnych kultur i społeczności, zaprezentowania swojego dorobku kulturalnego, które rozwijają się w jednym wspólnym mieście.

11111