1W miejscowości Nowa Wieś Książęca w powiecie Kępińskim 31 sierpnia br. odbyło się gminne Święto Plonów.

Uroczystość rozpoczęła msza święta, która odbyła się w kościele parafialnym, skąd po mszy świętej wyruszył barwny korowód dożynkowy.
Część oficjalną rozpoczął tradycyjny obrzęd wieńca i chleba, następnie coroczne przemówienie dożynkowe wygłosił Wójt Gminy Bralin, a po nim przybyli goście.
Wydarzenie urozmaiciła obecność licznych stoisk promujących Koła Gospodyń Wiejskich oraz regionalna kuchnię.
Każdy mógł spróbować lokalnych przysmaków promujących region.
Wspólne biesiadowanie umilały liczne występy artystyczne oraz koncerty.

111