11 października br. udałem się do powiatów Ostrowskiego, Pleszewskiego i Jarocińskiego na uroczyste podpisanie umów w związku z realizacją operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych.
Inwestycje przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do dróg.

Kwoty wsparcia przyznane na realizację zgłoszonych operacji dla poszczególnych beneficjentów:
- powiat ostrowski: Gmina Przygodzice przyznana kwota pomocy ponad 1 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 1,6 mln zł,
- powiat pleszewski: Gmina Czermin przyznana kwota pomocy prawie 260 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 410 tyś zł,
- powiat jarociński: Powiat Jarociński przyznana kwota pomocy 3 mln zł, całkowity koszt operacji prawie 5,4 mln zł,
Gmina Żerków przyznana kwota pomocy prawie 240 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 370 tyś zł.

22222