1Środa 2 października była bardzo pracowitym dniem. Udałem się do powiatów Ostrowskiego, Kaliskiego, Tureckiego i Konińskiego na uroczyste podpisanie umów w związku z realizacją operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych.
Inwestycje przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do dróg.

Kwoty wsparcia przyznane na realizację zgłoszonych operacji dla poszczególnych beneficjentów:
- powiat ostrowski: 
Gmina Nowe Skalmierzyce przyznana kwota pomocy ponad 1,3 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 2,1 mln zł,
- powiat kaliski:       
Gmina Lisków przyznana kwota pomocy ponad 570 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 900 tyś zł,
- powiat turecki:     
Gmina Dobra przyznana kwota pomocy ponad 1,9 mln zł, całkowity koszt operacji prawie 3 tyś zł,
Gmina Tuliszków przyznana kwota pomocy ponad 1,3 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 2,6 mln zł,
- powiat koniński:   
Gmina Grodziec przyznana kwota pomocy niespełna 800 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 1,2 mln zł,
Gmina Rzgów przyznana kwota pomocy ponad 1 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 1,6 mln zł,
Gmina Wierzbinek przyznana kwota pomocy ponad 500 tyś zł, całkowity koszt operacji prawie 900 tyś zł,
Gmina Sompolno przyznana kwota pomocy ponad 2,4 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 3,8 mln zł.

111111