1W dniach 3-4 października br. uczestniczyłem w Konwencie Marszałków Województw RP w Województwie Warmińsko-Mazurskim w Ostródzie.
Głównymi tematami poruszanymi podczas debaty były: Polityka Spójności Unii Europejskiej 2021-2027, Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego oraz Rządowy program „Czyste Powietrze”. Konwent był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz zainspirowania do podejmowania kolejnych działań.

22