127 września w Ostrzeszowie podpisałem umowę z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania na realizacje projektu grantowego.

Całkowity koszt projektu to 365 tyś zł zaś dofinansowanie wynosi blisko 289 tyś zł.
W ramach grantu wsparcie otrzyma 13 stowarzyszeń z terenu powiatu ostrzeszowskiego.
Dzięki wsparciu doposażonych zostanie wiele siedzib lokalnych organizacji, zrewitalizowane zostaną liczne palce pełniące funkcję rekreacyjną, kulturalną czy sportową.
Umowę podpisałem z przedstawicielami OLGD Krystyną Sikorą i Ryszardem Bielem w obecności burmistrza Ostrzeszowa Patryka Jędrowiaka.
Wszystkim beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie na realizację projektów składam gratulacje.

22