1W środę 4 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uczestniczyłem w spotkaniu z Ambasadorem Japonii Tsukasą Kawadą.
Spotkanie odbyło się roku 100 rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Japonią.
Rozmowy dotyczyły wymiany doświadczeń w zakresie współpracy gospodarczej, obecności firm japońskich w Wielkopolsce oraz kontynuacji działań w obszarze gospodarczym w kolejnych latach.
Omówione zostały również ostatnie kontakty przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami japońskich władz regionalnych. Zadeklarowałem otwartość na ewentualne inicjatywy współpracy.
Ambasador Japonii odwiedził Województwo Wielkopolskie po raz pierwszy.

1111