118 grudnia w środę w Miedzichowie w powiecie nowotomyskim uczestniczyłem w ostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy Miedzichowo.
Podczas sesji z rąk Wójta Gminy Miedzichowo Stanisława Piechoty otrzymałem statuetkę „Wawrzyn X-lecia” za wieloletnią współpracę w rozwoju infrastruktury drogowej.
Podczas obrad radni podjęli uchwałę budżetową, która pozwoli realizować jej założenia od początku 2020 roku aby dalej realizować harmonogram inwestycyjny.
Obrady sesji zakończyły się wzajemnym złożeniem życzeń oraz wspólnym, tradycyjnym przełamaniem się opłatkiem.

1111