8W piątek 17 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uczestniczyłem w spotkaniu z delegacją kurdyjską

,której przewodniczyła Pani Begard Dlshad Shukralla Minister Rolnictwa i Zasobów Wodnych Rządu Regionalnego Kurdystanu. Rozmowy dotyczyły wymiany doświadczeń dotyczących wspierania sektora rolniczego oraz przetwórczego a także promocji produktów regionalnych na rynkach zewnętrznych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały programy realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspierające rozwój społeczności oraz infrastruktury na obszarach wiejskich. W tracie rozmów zadeklarowałem otwartość na ewentualne inicjatywy współpracy.

346