Logo Wielkopolska Odnowa WsiZarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił X edycję konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 3,2 mln zł. Termin składania wniosków trwa do 25 lutego 2020 r.


Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” daje wyjątkową szansę wielu sołectwom na podjęcie inicjatywy realizacji różnorodnych projektów związanych z aktywizacją środowiska wiejskiego.
W ramach Samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” dofinasowanych zostało 1557 projektów. Dzięki wsparciu programu powstają nowe boiska, place zabaw dla dzieci, dobrze wyposażone świetlice czy plenerowe miejsca spotkań. To także realizowane przez organizacje pozarządowe imprezy wiejskie, integrujące lokalne społeczności i kultywujące lokalne tradycje, przypominające wartości, którymi szczyciła się zawsze wielkopolska wieś.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu: X edycja konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"