312 maja we wtorek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisałem umowę z gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Piotra Długosza.

Umowa dotyczy wsparcia finansowego na poprawę infrastruktury kulturalnej Gminy Lwówek oraz zwiększenie jakości świadczonych usług na terenie obszaru KOLD.
Celem projektu jest poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach Wysokość dofinansowania to prawie 300 tyś zł, które pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Modernizacja budynków użyteczności publicznej z pewnością umożliwi mieszkańcom korzystanie z wspólnie przestrzeni, organizując liczne spotkania oraz imprezy integrujące lokalną społeczność.

2