1 W poniedziałek 25 maja w siedzibie Gminy Lisków w powiecie kaliskim podpisałem z Wójt Gminy Marią Krawiec

umowę o dofinansowanie projektu aktywizacji zawodowej rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi. Dofinansowanie projektu wyniesie blisko 300 tys. zł środki pochodzą m. in. z budżetu UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Dofinansowanie umożliwia stworzenie 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, których rodzice będą mogli podjąć lub wrócić do pracy. Ponadto środki zapewnią bieżące funkcjonowanie żłobka przez 12 miesięcy. Nowe miejsca opieki na dziećmi będą uwzględniać potrzeb dzieci niepełnosprawnych w istniejącej placówce opiekuńczej. Ponadto istniejąca infrastruktura żłobka w Liskowie zostanie wyremontowana, doposażona w niezbędne meble, sprzęty i materiały dydaktyczne.

 3 2