125 maja w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim, podpisałem umowę z Wójtem Piotrem Kuroszczyk w ramach projektu aktywizacji zawodowej rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi.

Wartość projektu to ponad 3,8 mln zł, a środki pochodzą m.in. z budżetu UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dzięki dofinasowaniu powstanie nowy żłobek, do którego uczęszczać będzie 77 dzieci oraz zostanie zapewnione funkcjonowanie placówki przez 21 miesięcy. Nowopowstały budynek zostanie dostosowany do potrzeb najmłodszych, wyposażony w niezbędne sprzęty i materiały dydaktyczne. Projekt ma na celu stworzenie nowych miejsc opieki na dziećmi do 3 roku życia z uwzględnieniem dostosowania tych miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w istniejących placówkach opiekuńczych: żłobkach, klubach lub stworzenie nowych miejsc sprawowania opieki.

2 3