1W środę 17 czerwca w Urzędzie Miasta Ostrów Wielkopolski razem z Prezydent Miasta Panią Beatą Klimek podpisaliśmy umowę na stworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Wysokość wsparcia to niespełna pół miliona zł, środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartośc całego projektu to ponad 560 tys. zł.. Głównym celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie nowych 45 miejsc wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat z obszaru Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W projekcie przewidziano utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla 20 i 25 dzieci (łącznie 45 nowych miejsc).

Działania zostaną podjęte w Publicznym Przedszkolu nr 16 przy ulicy Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki wsparciu dostosowane zostaną pomieszczenia do potrzeb stworzenia nowych oddziałów, a także plac zabaw. Ponadto opieka dzieci będzie zorganizowana w sposób umożliwiający rodzicom pracę. Dzieci będą ubezpieczone, otrzymają diagnozę logopedyczną, zapewnione zostanie wyżywienie dzieci. Rozszerzeniu ulegnie oferta placówki o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci (Zajęcia z logopedą, Choreoterapia, Gimnastyka korekcyjna). 
Inwestycja w rozwój i edukację najmłodszych to inwestycja długoterminowa która z pewnością w przyszłości zaowocuje.

1 3 3 3