1W środę 17 czerwca w Urzędzie Gminy Brzeziny powiecie kaliskim razem z Wójtem Markiem Cieślarczykiem podpisaliśmy umowę na stworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w gminie Brzeziny.
Wysokość wsparcia to niespełna 400 tys. zł, środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość zadania to ponad 460 tys. zł.
Głównym celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat z gminy Brzeziny oraz organizacja zajęć dodatkowych dla 86 dzieci (47dz, 39ch) niwelujących deficyty rozwojowe dzieci oraz wzrost ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych kadry wychowawczej. Działania zostaną podjęte w przedszkolu w Brzezinach przy ulicy Gimnazjalnej. Obecnie do przedszkola uczęszcza 160 dzieci.
Dzięki wsparciu powstanie nowa grupa przedszkolna w istniejącym ośrodku przedszkolnym. Zostanie utworzonych dodatkowych 20 nowych miejsc dla dzieci wieku 3-4 lat. Zakupione zostanie wyposażenia sali przedszkolnej, kuchni oraz toalety. Równocześnie ze środków projektu, zostaną zrekrutowani nauczyciele wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada rozszerzenie oferty placówki o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Zajęciami zostanie objęte 86 dzieci (47dz,39ch). Ponadto kadra opiekuńczo-wychowawcza będzie miała zapewnioną możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie szkoleń/studiów podyplomowych, które zgodnie z diagnozą są niezbędne do pracy z dziećmi.

  1 3 4 5