1a1 lipca 2020 r. udałem się do gmin; Czermin w powiecie pleszewskim, Rozdrażew i Zduny powiacie krotoszyńskim, Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim, Koźminek w powiecie kaliskim oraz Grabów nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim na uroczyste podpisanie umów w związku z realizacją operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrującej w wodę mieszkańców gmin. Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe stacje uzdatniania wody, przepompownie rozbudowywana jest siec kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych na rzecz likwidacji zbiorników bezodpływowych. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków.

Kwoty dofinansowania przyznane na realizację operacji dla poszczególnych gmin
i przedsiębiorstw:

- gmina Czermin łączna kwota dofinansowania ponad 1,3 mln zł,

- gmina Rozdrażew łączna kwota dofinansowania 2 mln zł,

- gmina Zduny łączna kwota ponad 460 tys. zł,

- Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach kwota dofinansowania prawie 2 mln zł,

- gmina Koźminek łączna kwota dofinansowania ponad 1,9 mln zł,

- gmina Grabów nad Prosną kwota dofinansowania ponad 1,25 mln zł.

Wszystkim beneficjentom gratuluję i życzę sukcesów w realizacji operacji.

1 2 2b 3 4 5 7 8 9 10