12W poniedziałek 6 lipca w Nowych Skalmierzycach w powiecie ostrowskim oraz w Żelazkowie w powicie kaliskim podpisałem umowy z włodarzami gmin na dofinansowanie projektów z poddziałania „Edukacja przedszkolna” w ramach programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce otrzymała wsparcie w wysokości ponad 250 tys. zł. Całość zadania realizowanego przez gminę to niespełna 300 tys. zł.
Projekt zakłada utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach wraz z ofertą zajęć dodatkowych. W ramach projektu przedszkole od września proces wychowania przedszkolnego w nowo utworzonym oddziale (sfinansowane zostanie 12 m. bieżącego funkcjonowania). W ramach działalności przewidziano realizację zajęć dodatkowych.

 

Gmina Żelazków uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 400 tys. zł, całkowita wartość projekty to prawie 470 tys. zł.
Celem głównym projektu jest utworzenie, doposażenie i utrzymanie (sfinansowane zostanie 12 m. bieżącego funkcjonowania) 20 miejsc przedszkolnych zapewniających opiekę w oddziale utworzonym przy Szkole Podstawowej w Goliszewie. W celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne, zostaną zakupione meble, wyposażenie, sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne. Łącznie zostaną doposażone cztery pomieszczenia: sala lekcyjna, kuchnia, łazienka, szatnia oraz plac zabaw. W ramach działalności przewidziano realizację zajęć dodatkowych i ogólnorozwojowych

12 1 2