1W poniedziałek 20 lipca w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska w powiecie kępińskim, podpisałem umowy dotyczące dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Na uroczystym podpisaniu obecni byli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Na terenie powiatu kępińskiego wsparcie trafi do 6 sołectw w 4 gminach:

– gm. Łęka Opatowska, sołectwo Opatów – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Łęka Opatowska, sołectwo Trzebień – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Perzów, sołectwo Miechów – dotacja w wysokości 20 tys. zł,
– gm. Bralin, sołectwo Czermin – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Bralin, sołectwo Weronikopole – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Kępno, sołectwo Kliny – dotacja w wysokości 30 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

2 3 4