2220 lipca w Urzędzie Gminy Doruchów, sali wiejskiej w Siedlikowie w powiecie ostrzeszowskim, oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów podpisałem umowy dotyczące dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Na uroczystym podpisaniu obecni byli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu. W spotkaniu uczestniczył również poseł na sejm RP Andrzej Grzyb.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego wsparcie trafi do 9 sołectw w 5 gminach:

– gm. Kobyla Góra, sołectwo Bierzów – dotacja w wysokości niespełna 30 tys. zł,
– gm. Kobyla Góra, sołectwo Kobyla Góra – dotacja w wysokości ponad 28 tys. zł,
– gm. Mikstat, sołectwo Kotłów – dotacja w wysokości ponad 15 tys. zł,
– gm. Grabów nad Prosną, sołectwo Chlewo – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Grabów nad Prosną, sołectwo Marszałki – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Grabów nad Prosną, sołectwo Skrzynki – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Doruchów, sołectwo Stara Kuźnica – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Doruchów, sołectwo Przytocznica – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Kraszewice, sołectwo Jelenie nr 2 – dotacja w wysokości 30 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

21 23 24 25 26