1W wtorek 21 lipca udałem się na północ wielkopolski gdzie w Urzędzie Gminy Oborniki podpisałem umowy dotyczące dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu. W spotkaniu uczestniczył również poseł na sejm RP Krzysztof Paszyk oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Dofinansowanie w ramach konkursu trafi: 

– powiat obornicki, gm. Ryczywół, sołectwo Lipa, – dotacja w wysokości niespełna 30 tys. zł,
– powiat obornicki, gm. Obornicki , sołectwo Dąbrówka Leśna, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– powiat obornicki, gm. Rogoźno, sołectwo Garbatka, – dotacja w wysokości 20 tys. zł,
– powiat wągrowiecki, gm. Mieścisko, sołectwo Podlesie Wysokie, – dotacja w wysokości ponad 29 tys. zł,
– powiat wągrowiecki, gm. Mieścisko, sołectwo Mieścisko, – dotacja w wysokości ponad 23 tys. zł,
– powiat szamotulski, gm. Ostroróg, sołectwo Ostroróg, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– powiat szamotulski, gm. Szamotuły , sołectwo Otorowo, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– powiat chodzieski, gm. Szamocin , sołectwo Raczyn, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– powiat nowotomyski, gm. Lwówek , sołectwo Posadowo, – dotacja w wysokości 23 tys. zł,
– powiat międzychodzki, gm. Chrzypsko Wielkie , sołectwo Śródka-Strzyżmin, – dotacja w wysokości prawie 24 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

2 3 4 5 6 7 8